"خواندن کتاب آنلاین" رایگان برای داخل ایران

(کمک به کهریزک ، محک، مهر با همت عالی)
برای خارج از ایران
_$15
Free to read online for Iran
$15 for out of Iran

      

Important Announcement! " اطلاعیه مهم "         

" اطلاعیه مهم "

 باطلاع میرسانیم که:

کتاب فارسی " نگاهی به شاه" نوشته دکتر عباس میلانی بصورت غیر قانونی و غیر مجاز در بازار ایران برای فروش عرضه شده است.

از کلیه فرهنگ دوستان و حامیان مولفین و ناشرین تقاضا میشود از خرید این چاپ‌های غیر قانونی خودداری فرمایند.

آقای دکتر میلانی در آینده نزدیک بمنظور مقابله با این سود‌جویان و قانون شکنان نسخه فارسی معتبر را بصورت رایگان جهت استفاده ملت ایران در اینترنت عرضه خواهد کرد.

امیدواریم که مجوز لازم  جهت چاپ قانونی این کتاب میسر شود.

 

    

Speech and Book Signing :Saturday August 3rd 2013 at 5 pm in Los Angeles
کتاب نگاهی به شاه با حضور دکتر عباس میلانی در فرهنگسرای شرکت کتاب رونمایی می شود

 

 

Sunday, July 14, 2013 from 6pm to 9pm in Montreal
کتاب نگاهی به شاه با حضور دکتر عباس میلانی    Speech and book signing

 

 

Saturday, July 13, 2013 from 5pm to 7pm in Toronto
کتاب نگاهی به شاه با حضور دکتر عباس میلانی   Speech and book signing

If you want to ask any questions from Dr. Milani please visit: www.vidoyen.com

NuVision Canada


 
Designed by NuVision Canada, 2013 © All rights reserved, Persian Circle

    Terms & Conditions